Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Możliwość osiągania wyższych przychodów w firmie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie