Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podejmowane działania
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Podejmowane działania
Nazwa pozycji
w przyszłości
w badanym roku
żadna z powyższych odpowiedzi
w przyszłości
w badanym roku
nie chcę wprowadzać żadnych zmian
w przyszłości
w badanym roku
nie mogę wprowadzić żadnych zmian
w przyszłości
w badanym roku
likwidacja działalności
w przyszłości
w badanym roku
obniżenie kosztów
w przyszłości
w badanym roku
zmiana profilu
w przyszłości
w badanym roku
rozszerzenie działalności