Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj budynku użytkowanego przez instytucję kultury
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odrębny/współużytkowany budynek
Nazwa pozycji
Odrębny budynek / budynki
Lokal w budynku współużytkowanym z innymi instytucjami/firmami