Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rok wybudowania budynku użytkowanego przez instytucję kultury
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rok wybudowania budynku
Nazwa pozycji
przed 1945 r.
w latach 1945-1989
w roku sprawozdawczym
w latach 1990-2018