Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Budynek jest wpisany do rejestru zabytków
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak