Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Możliwość rejestracji on-line nowych czytelników do biblioteki
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak