Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Możliwość zdalnego dostępu do prasy – numerów bieżących i archiwalnych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak