Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Biblioteka posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak