Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zmniejszenie zatrudnienia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zmniejszenie zatrudnienia
Nazwa pozycji
żadna z powyższych
zatrudniam osoby na umowę zlecenie/o dzieło
korzystam z usług podwykonawców
nie ma fachowców
nie potrzebuję więcej pracowników