Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak