Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Elektroniczne (e-mail/sms) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak