Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Interaktywne usługi informacyjne (komunikatory, czat, itp.)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak