Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Elektroniczne kursy, szkolenia biblioteczne (e-learning)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak