Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy bazy danych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak