Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Wybór
Nazwa pozycji
tak
nie