Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Placówka instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Typ placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej
Nazwa pozycji
Placówka opiekuńczo-wychowawcza socjalizacyjna
Placówka opiekuńczo-wychowawcza interwencyjna
Placówka opiekuńczo-wychowawcza specjalistyczno-terapeutyczna
Placówka opiekuńczo-wychowawcza rodzinna
Placówka opiekuńczo-wychowawcza łącząca zadania placówek socjalizacyjnej, interwencyjnej oraz specjalistyczno-terapeutycznej
Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna
Interwencyjny ośrodek preadopcyjny