Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Współpraca badawcza (partnerska) w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Porozumienie o współpracy badawczej w działalności B+R
Nazwa pozycji
nie
tak