Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Forma prawna
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    forma prawna przedsiębiorstwa
Nazwa pozycji
spółki akcyjne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu Cywilnego
oddziały zagranicznych przedsiębiorstw