Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj ochrony uprawy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ekologiczna/integrowana
Nazwa pozycji
Integrowana
Ekologiczna