Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Źródło danych o stosowaniu środków ochrony roślin
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    dokumentacja dotycząca stosowanych środków ochrony roślin/ informacja ustna/inne
Nazwa pozycji
Informacja ustna
Inne
Dokumentacja dotycząca stosowanych środków ochrony roślin