Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyzakładowe placówki opieki nad dziećmi do lat 3
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
nie
tak