Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Placówki opieki nad dziećmi do lat 3
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Typ placówki dla dzieci do lat 3
Nazwa pozycji
Inna jednostka
Oddział żłobkowy
Klub dziecięcy
Żłobek