Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dyżury nocne aptek
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaje dyżurów
Nazwa pozycji
Stale
Okresowo
Nie pełni