Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zysk (strata) z całokształtu działalności
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    dane szacunkowe
Nazwa pozycji
dane szacunkowe