Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka prowadziła kampanię informacyjną by pozyskać 1% podatku, uwzględniała wskazywane cele szczegółowe, czy oczekuje wskazywania celów szczegółowych?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie