Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ... r. jednostka prowadziła działalność (czy była aktywna)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie