Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Korzystanie z wolontariatu pracowniczego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie