Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewidywana zmiana w zakresie wyrobów lub usług
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie