Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Charakterystyka szpitala
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Charakterystyka zakładu
Nazwa pozycji
Szpital stacjonarny udzielający świadczeń w trybie stacjonarnym i dziennym
Szpital dzienny udzielający świadczeń tylko w trybie dziennym