Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Specjalista w dziedzinie medycyny pracy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Specjaliści
Nazwa pozycji
Tak
Nie