Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Okres sprawowania opieki nad pacjentami
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    długość leczenia
Nazwa pozycji
powyżej 6 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
nie dłużej niż 1 miesiąc
ogółem