Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj posiadanego certyfikatu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaje certyfikatów
Nazwa pozycji
Certyfkat jakości
Akredytacja