Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracownie diagnostyczne
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaj pracowni
Nazwa pozycji
wirusologii
bakteriologii
diagnostyki laboratoryjnej