Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy statek jest jednostką typu ro-ro (roll on - roll of)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Statek ro-ro
Nazwa pozycji
nie
tak