Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy statek jest wyposażony w urządzenia do łączności satelitarnej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Łączność satelitarna na statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
Nazwa pozycji
nie
tak