Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy statek posiada w pełni zautomatyzowaną siłownię (umozliwiającą obsługę bezwachtową)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Zautomatyzowana siłownia na statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
Nazwa pozycji
nie
tak