Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udziały kapitału polskiego we własności statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Udziały kapitału polskiego we własności statku morskiej i przybrzeznej floty transportowej
Nazwa pozycji
powyżej 50%
50%
powyżej 0% a poniżej 50%