Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Biblioteka naukowa
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj biblioteki naukowej
Nazwa pozycji
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka jednostki badawczo-rozwojowej
Biblioteka uniwersytetu
Biblioteka szkoły technicznej
Biblioteka akademii rolniczej
Biblioteka akademii ekonomicznej
Biblioteka szkoły pedagogicznej
Biblioteka akademii medycznej
Biblioteka szkoły morskiej
Biblioteka akademii wychowania fizycznego
Biblioteka szkoły artystycznej
Biblioteka akademii teologicznej
Biblioteka szkoły MON
Biblioteka szkoły MSWiA
Biblioteka innej szkoły wyższej
Główna Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
WiMBP im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
WBP w Krakowie
WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
Biblioteka Śląska
WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
WBP im. Emanuela Smołki w Opolu
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu
Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Pilsudskiego w Warszawie
Główna Biblioteka Komunikacyjna
Biblioteka Sejmowa
Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca
Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Biblioteka Naukowa im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
Biblioteka Książąt Czartoryskich (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)
Biblioteka Muzeum Narodowego w Warszawie
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Książnica Cieszyńska w Cieszynie
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie