Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj przynależności statku
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przynależność polska statku
Nazwa pozycji
polska czasowo -"PC"
polska - "P"