Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w 2020 r. prowadzili Państwo działalność z zakresu sprzedaży hurtowej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Informacja o prowadzeniu sprzedaży hurtowej
Nazwa pozycji
tak
nie