Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w 2020 r. prowadzili Państwo działalność gastronomiczną?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie