Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ... r. w jednostce stosowane były jakieś standardy (minimalne, akceptowalne wymagania) w zakresie świadczonych usług?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie
jednostka nie świadczyła usług