Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka sporządzała analizę potrzeb osób/grup na rzecz których świadczyła usługi?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie