Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zgodność działań z innymi dokumentami wewnętrznymi niż statut
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stopień zgodności działań z zaplanowanymi celami i zadaniami w innym dokumencie niż statut
Nazwa pozycji
0-25%
26-50%
51-75%
76-100%