Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy na dzień 31 grudnia ... r. jednostka posiadała środki finansowe na nieprzewidziane wydatki lub cele inwestycyjne np. lokaty, bony skarbowe, akcje, fundusze inwestycyjne?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie