Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ... r. jednostka dobrowolnie działała w ramach międzynarodowych lub krajowych, regionalnych lub branżowych porozumień organizacji (federacji, forów, sieci, związków stowarzyszeń itp.)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Działalność w ramach dobrowolnych porozumień organizacji
Nazwa pozycji
tak, należała do formalnych struktur międzynarodowych (np. stowarzyszeń, federacji)
tak, należała do formalnych struktur krajowych (np. związków, federacji, LGD)
tak, działała w ramach nieformalnych porozumień, sieci
nie