Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ... r. jednostka podejmowała działania mające na celu motywanie do pracy społecznej osoby niebędące jej członkami ani pracownikami?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie