Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w … r. jednostka wydatkowała środki finansowe na promocję swojej działalności?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie