Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jaki sposób jednostka informowała o swojej działalności w ... r.?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Sposób informowania o działalności
Nazwa pozycji
prasa, radio, telewizja
Internet
inne środki komunikacji m.in. zebrania, ulotki, plakaty, happeningi, wiece, książki
jednostka nie informowała o swojej działalności