Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Informowanie o działalności jednostki non-profit
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Częstotliwość informowania o działalności w prasie, radiu i telewizji
Nazwa pozycji
raz na rok lub rzadziej
kilka razy w roku
Co najmniej raz w miesiącu